Kullanım Şartları

Hastanesec.com Web Sitesine veya ilgili uygulamaları içeren mobil mülklere hoş geldiniz (tümü “Web Sitesi” olarak anılacaktır). Bu Web Sitesi, başka bir amaç olmaksızın, sadece hastaneler ile ilgili bilgi edinmede, hastaneler ile ilgili ilişkin konularda düşüncelerini yayınlamada, etkileşimli hastane forumlarına katılımda bulunmada ve hastane seçiminde yardımcı olmak için sağlanmaktadır. “Biz”, “bize”, “bizim” ve “Hastanesec.com” kelimeleri Hastanesec.com'u, kurumsal olarak alt kuruluşlarımızı ve Web sitelerimizi (hepsi birlikte "Hastanesec.com") belirtir. “Siz” kelimesi, Web Sitesini ziyaret eden ve/veya bu Web Sitesine içerik ekleyerek katılımda bulunan müşteriyi belirtir.

Bu Web Sitesi size; şartların, koşulların ve aşağıda belirtilen bildirimlerin herhangi birini/hiçbirini (tamamı birlikte “Sözleşme”) değiştirmeksizin tümünü kabul etmeniz koşuluyla sunulmaktadır. Bu Web Sitesine herhangi bir şekilde erişerek veya kullanarak, Sözleşme'ye tâbi olduğunuzu ve koşullarını okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz. Yasal haklarınızla ve o haklara ilişkin sınırlarla ilişkili bilgiler içerdiği gibi ayrıca meydana gelebilecek uyuşmazlıklara uygulanacak hukuk ve yetkili yargıyı belirleyen bir bölüm olduğu için lütfen sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz. Bu şartlar ve koşulların tümünü kabul etmediğiniz takdirde bu Web Sitesini kullanmaya yetkiniz olmaz.

Gelecekte buradaki şartlar ve koşullara uygun olarak sözleşme'yi değiştirebilir veya tadil edebiliriz, bu değişiklerden sonra Web Sitesine erişime ve kullanıma devam etmenizin sözleşmenin güncelleşmiş ve tadil edilmiş halini kabul ettiğinizi gösterir nitelikte olduğunu anlamış ve kabul etmiş olmaktasınız. Bu Sözleşme'de en son yapılan değişikliğin tarihini bu sayfanın altında belirtiriz ve değişiklikler yayınlandığı anda geçerli olur. Bu Sözleşme'de yapılan esaslı değişiklikleri üyelerimize, kayıt sırasında bize sağladıkları e-posta adresine bildirim göndererek veya Web Sitemize bir uyarı koyarak bildiririz. Sözleşme'nin en güncel sürümünü incelemek üzere belirli aralıklarla bu sayfaya döndüğünüzden emin olun.

WEB SİTESİNİN KULLANIMI

Bu Web Sitesini kullanmakla, (i) bu Web Sitesinde sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu, (ii) bir Hastanesec.com hesabınız varsa, hesap bilgilerinizi koruyacağınızı, hesabınızı denetleyeceğinizi ve hesabınızın sizden başka bir kişi tarafından herhangi bir biçimde kullanımından tamamen sorumlu olacağınızı, (iii) bir hesaba sahibi olmak üzere kaydolabilmek ve Web sitemize katkıda bulunabilmek için 13 yaşında veya daha büyük olduğunuzu, (iv) bu Sözleşme'yi yapmaya ve bu Web Sitesini burada belirtilen şartlar ve koşullara uygun şekilde kullanmaya yasal olarak yetkili olduğunuzu beyan ve kabul edersiniz.

Hastanesec.com bilgisi dahilinde 13 yaşından küçüklerin bilgilerini toplamaz. Yegane takdir yetkisi bizde olmak üzere, herhangi bir kişinin bu Web Sitesine ve sunduğumuz hizmetlere erişimini herhangi bir zamanda ve Sözleşme’nin ihlali de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle engelleme hakkımız saklıdır.

Hastanesec.com'ın önceden yazılı izni olmaksızın Web Sitesi İçeriğini veya bir kısmını kopyalamak, aktarmak, yeniden üretmek, çoğaltmak, yayınlamak veya tekrar dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzin istemek için Hastanesec.com ile aşağıdaki yoldan iletişime geçebilirsiniz:

Esentepe M. Kasap S. Özden Konak Apt.
No:4/7, 34394, Şişli, İstanbul, Türkiye

Web Sitesini kullananlar, Web Sitesini bu Şartlar ve Koşullara uygun şekilde kullanmaları halinde herhangi bir ücrete tabi tutulmazlar. Ancak Web Sitesinde, üçüncü kişi niteliğinde bağımsız servis sağlayıcılarının veya perakendecilerin sahip olduğu ve onlar tarafından işletilen Web sitelerinin bağlantıları bulunmaktadır. Bu tür üçüncü kişiler, Web Sitesinde sağlanan belirli içeriklerin veya hizmetlerin kullanımı için bir ücret alabilir. Bundan dolayı, bir üçüncü kişi ile ilgili herhangi bir işlemi yapmadan önce ücret alınıp alınmadığını öğrenmek için gerekli veya uygun olduğunu düşündüğünüz araştırmaları yapmalısınız. Hastanesec.com'ın Web Sitesinde alınan ücretlerle ilgili ayrıntılı bilgi verdiği durumlarda, bu tür bilgiler sadece kolaylık olması için ve bilgilendirme amacıyla sağlanır. Hastanesec.com, bu bilgilerin doğruluğunu hiçbir şekilde garanti etmez, bu tür üçüncü kişi Web sitelerinde sağlanan içerik veya hizmetlerden sorumlu da değildir.

YASAK ETKİNLİKLER

Bu Web Sitesindeki içerik ve bilgiler (mesajlar, veriler, bilgiler, metinler, müzikler, sesler, fotoğraflar, grafikler, videolar, haritalar, simgeler, yazılımlar, kodlar veya diğer materyaller de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve bu tür içerikler ile bilgileri sağlamak için kullanılan altyapının mülkiyeti tarafımıza aittir. Bu Web Sitesinden veya bu Web Sitesi aracılığıyla edindiğiniz herhangi bir bilgi, yazılım, ürün veya hizmeti başka bir şekilde değiştirmemeyi, kopyalamamayı, dağıtmamayı, aktarmamayı, görüntülememeyi, sunmamayı, çoğaltmamayı, yayınlamamayı, lisansını vermemeyi, türev çalışmalarını oluşturmamayı, transfer etmemeyi veya satmamayı ya da tekrar satmamayı kabul edersiniz. Ayrıca, şunları yapamamayı da kabul edersiniz:

 • (i) bu Web Sitesini veya içeriklerini ticari bir amaçla kullanmak;
 • (ii) önceden yazılı iznimiz olmadan, herhangi bir amaçla, herhangi bir robot, örümcek, analizci veya izin verilmeyen diğer otomatik araçları kullanarak ya da manuel işlemle, bu Web Sitesinin içeriklerine veya bilgilerine erişmek, izlemek veya kopyalamak;
 • (iii) bu Web Sitesindeki robot engelleme üstbilgilerinde belirtilen sınırlamaları ihlal etmek veya bu Web Sitesine erişimi önleyen ya da sınırlayan diğer tedbirleri atlatmak ya da etkisiz kılmak;
 • (iv) takdir yetkisi bizde olmak üzere, altyapımıza makul olmayan veya orantısız şekilde büyük yük olan veya olabilecek işlemler yapmak;
 • (v) önceden yazılı iznimiz olmaksızın, herhangi bir amaçla bu Web Sitesinin herhangi bir kısmına derin bağlantı (“deep-link”) oluşturmak;
 • (vi) önceden yazılı iznimiz olmaksızın "çerçeveleme", "yansıtma" yapmak veya başka bir şekilde bu Web Sitesinin herhangi bir kısmını başka bir Web Sitesine eklemek;
 • (vii) Hastanesec.com tarafından web sitesi veya hizmetleriyle bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir yazılım programında değişiklik, çeviri, uyarlama, düzenleme, derlemesini açma, parçalarına ayırma veya ters mühendislik uygulama teşebbüsünde bulunmak.

GİZLİLİK POLİTİKASI VE AÇIKLAMALAR

Hastanesec.com gizliliğinizi korumaya önem vermektedir. Bu web sitesine gönderdiğiniz kişisel bilgiler gizlilik politikamıza uygun şekilde kullanılacaktır. Gizlilik politikamızı görüntülemek için buraya tıklayın.

DEĞERLENDİRMELER, YORUMLAR VE DİĞER ETKİLEŞİMLİ ALANLARIN KULLANIMI

Görüşlerinizi almaktan memnuniyet duyarız. Bu web Sitesine e-posta ile içerik göndererek, web sitesinde ilan yaparak veya başkaca hastane değerlendirmeleri, sorular, tavsiyeler, fikirler de dahil olmak üzere veya benzeri tüm görüş açıklamalarıyla (birlikte “Görüşler”), Hastanesec.com'a ve alt kuruluşlarına; (a) bu tür gönderimleri, şu anda bilinen veya gelecekte tasarlanabilecek herhangi bir medya aracılığıyla tüm dünyada herhangi bir amaçla kullanma, çoğaltma, üzerinde değişiklik yapma, uyarlama, çevirme, dağıtma, yayınlama, türev çalışmalarını oluşturma, herkese açık şekilde görüntüleme, sunma ve (b) bu tür Gönderimlerle bağlantılı olarak gönderdiğiniz adı kullanma konusunda münhasır olmayan, telif hakkı bulunmayan, sürekli, devredilebilir, gayri kabili rücu ve tam olarak alt lisans verme yetkisine sahip şekilde bir hak tesis edersiniz. Hastanesec.com'ın, kendi kararına bağlı olarak, yaptığınız açıklama veya yorumlarınıza ilişkin olarak sizin adınızı belirtmeyi seçebileceğini kabul edersiniz. Ayrıca Hastanesec.com'a, bu sözleşme'yi ihlal ederek sizin veya Hastanesec.com’ın haklarını ihlal eden kişi veya tüzel kişilikler aleyhinde yasal işlemlerde bulunma hakkını da verir. Aynı zamanda Görüşlerin herkese açık ve telifsiz olduğunu kabul ve beyan edersiniz.

Hastanesec.com bu Web Sitesinde yayınlanan veya dağıtılan kullanıcı mesajları'nı (herhangi bir sohbet odasında, bülten panosunda veya diğer iletişim forumlarında yayınlananlar dahil) düzenlemez veya denetlemez ve söz konusu Kullanıcı Mesajları'ndan dolayı hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Bununla birlikte Hastanesec.com, herhangi bir kullanıcı mesajı'nı ve/veya site içeriği'ni, kendi takdiriyle herhangi bir nedenle ve önceden bildirmeksizin kaldırma hakkını saklı tutar.

Bu Web sitesi, sizin veya üçüncü kişilerin hastane tecrübelerine dayalı veya başka içeriklerle, mesajlar, başka konular veya başka öğelerle ilgili yorum yayınlayabileceği tartışma forumları, bülten panoları, yorum hizmetleri veya başka forumları içerebilir ("Etkileşimli Alanlar"). Hastanesec.com bu tür etkileşimli alanlar sağlarsa, söz konusu etkileşimli alanları kullanımınızdan sadece siz sorumlu olursunuz ve onları kullanırken tüm risk size aittir. Bir etkileşimli alan'ı kullanmakla, bu web sitesi aracılığıyla aşağıdakilerden hiçbirini yayınlamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, aktarmayacağınızı, dağıtmayacağınızı, depolamayacağınızı, oluşturmayacağınızı veya başka bir biçimde yayınlamayacağınızı açık şekilde beyan etmiş olursunuz:

 1. Doğru olmayan, yasa dışı, yanıltıcı, iftira içeren, aşağılayıcı, yakışıksız, müstehcen, pornografik kaba, gayri ahlâki, tahrik edici, taciz edici veya başka birisini tacize teşvik eden, tehditkâr, gizlilik veya kamuya açıklık haklarına zarar veren, kötüleyici, kışkırtıcı, sahtekârlık içeren veya başka bir biçimde itiraz edilebilir mesajlar, veriler, bilgiler, metinler, müzikler, sesler, fotoğraflar, grafikler, kodlar veya diğer malzemeler ("İçerik");
 2. Çevrimiçi topluluk için açıkça saldırgan olan (örneğin, herhangi bir grup veya bireye karşı ırkçılığı, bağnazlığı, nefreti veya her tür fiziksel zararı teşvik eden) içerikler;
 3. Yasadışı bir etkinliğin yapılmasına, ceza gerektiren bir suçun işlenmesine yönelik yol gösteren, teşvik eden ve özendiren, hukuki sorumluluğa neden olan, dünyadaki herhangi bir ülkede herhangi bir kişinin haklarını ihlal eden veya başka bir şekilde sorumluluk meydana getiren ya da herhangi bir yerel yasa, ulusal ya da uluslararası yasayı, Sermaye Piyasası Kurumu yönetmelikleri veya Borsa İstanbul da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir menkul kıymetler borsasının kurallarını ihlal eden içerikler;
 4. Yasadışı silah imal etme veya satın alma, başkasının gizliliğini ihlal etme veya bilgisayar virüsleri sağlama ya da oluşturma gibi yasadışı etkinlikler hakkında yol gösterici bilgi sağlayan içerikler;
 5. Herhangi bir tarafın patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı, fikri mülkiyet ya da özel haklarını ihlal eden içerikler. Özellikle, başka bir kişinin telif hakkı içeren çalışmasını yasadışı olarak veya yetkisizce kopyalamaya teşvik eden içerikler (örneğin, korsan bilgisayar programları veya o programların bağlantılarını sağlama), üretici tarafından yüklenen ve kopyalamaya karşı korumalı özelliğe sahip cihazlarda bu özelliği ihlal etme ile ilgili bilgi sağlama veya korsan müzikler ya da korsan müzik dosyalarının bağlantılarını sağlama;
 6. Herhangi bir kişinin veya tüzel kişiliğin kimliğine bürünen içerikler ya da bir kişi veya tüzel kişilikle olan Hastanesec.com dahil bağlantınızı yanıltıcı şekilde yansıtan içerikler;
 7. Talep edilmeden verilen promosyonlar, toplu postalar veya "spam ileti gönderme", "istenmeyen posta" iletme, "zincir mektuplar", siyasi kampanya, reklam, yarışma, çekiliş veya ricalar;
 8. Önceden yazılı izin olmaksızın, yarışmalar, piyangolar, takas, reklam ve saadet zincirleri gibi ticari etkinlikler ve/veya satış unsurları barındıran içerikler;
 9. Soyadı adres, telefon numarası, e-posta adresi,TC kimlik numarası ve kredi kartı numaraları dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, herhangi bir üçüncü tarafın özel bilgileri;
 10. Kısıtlanmış veya sadece şifreyle erişilebilen sayfalar veya gizli sayfalar ya da resimler (erişilebilir başka bir sayfadan veya o sayfa ile bağlantı yapılmamış);Virüsler, bozuk veriler veya zararlı, işleri aksatan ya da zarar veren diğer dosyalar;
 11. Söz konusu İçeriklerin yayınlandığı etkileşimli alanlar'ın konuyla ilgisi bulunmayan içerik yayınlanması; veya
 12. Takdir ve karar yetkisi Hastanesec.com’da olmak üzere, (a) buradaki önceki alt bölümleri ihlal eden, (b) itiraz edilebilir nitelikte olan, (c) başkalarının Etkileşimli Alanlar'ı veya bu Web Sitesini kullanmasını veya yararlanmasını sınırlayan veya yasaklayan ya da (d) Hastanesec.com'ı veya alt kuruluşlarını ya da kullanıcılarını herhangi bir türden zarara veya yükümlülük altına sokabilen içerikler veya bağlantılar.

Hastanesec.com, sizin tarafınızdan veya üçüncü taraflarca yayınlanmış, depolanmış veya yüklenmiş hiçbir İçerik için ya da bunlara ilişkin kayıp ve zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmediği gibi, ayrıca karşılaşabileceğiniz hatalardan, iftiralardan, karalamalardan, aleyhte yazılardan, eksikliklerden, yanlışlıklardan, müstehcenlikten, pornografiden veya inançlarınıza karşı saygısızlık sebebiyle sorumluluk kabul etmez. Hastanesec.com, etkileşimli hizmet sağlayıcısı olarak, kullanıcıları tarafından genel forumlarda, kişisel sayfalarda veya diğer Etkileşimli Alanlarda sunulan ifadelerden, beyanlardan veya İçeriklerden sorumlu değildir. Hastanesec.com, Etkileşimli Alanlar'da yayınlanan veya bu alanlar yoluyla dağıtılan İçerikleri filtreleme, düzenleme veya izleme gibi bir yükümlülüğü olmasa da, Web Sitesinde yayınlanan veya depolanan İçerikleri herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden bildirmeksizin kaldırma, filtreleme, tercüme etme veya düzenleme ya da bu tür işlemleri kendi adına üçüncü kişilere yaptırma hakkını saklı tutar ve bu konularda mutlak takdir yetkisi vardır; bu Web Sitesinde yayınladığınız veya depoladığınız içerikleri yedeklemek ve yayınladığınız veya depoladığınız İçeriği değiştirmek sadece sizin soumluluğunuzdadır ve masraf ve giderleri size aittir.

İçerikte telif haklarına (atıf veya bütünlük hakları dahil) sahip olduğunuz belirlenirse, (a) herhangi bir kimlik bilgisinin İçerikle veya türev çalışmalar, yükseltmeler veya güncellemelerle bağlantılı olarak kullanılmasını istemeyeceğinizi; (b) İçeriğin Hastanesec.com veya lisansörleri, varisleri ve atadıkları kişiler tarafından yayınlanmasına, kullanılmasına, değiştirilmesine, silinmesine ve yararlanılmasına itirazınız olmadığını; (c) herhangi bir İçerikteki tüm telif haklarınızdan tamamen feragat ettiğinizi ve hiçbir hak iddiasında veya talebinde bulunmayacağınızı ve(d) Hastanesec.com ve lisansörlerine, varislerine ve atadıkları kişilere karşı, bu tür telif haklarından dolayı Hastanesec.com aleyhine yapabileceğiniz taleplerin hiçbirini hiçbir zaman yapmayacağınızı burada beyan edersiniz.

Etkileşimli alanlar veya bu web sitesinin diğer kısımları yukarıda bahsedilen şartlar ihlal edilerek kullanıldığında bu sözleşme'nin şartlar ve koşulları ihlal edilmiş sayılır ve diğer cezaların yanında, Etkileşimli Alanlar'ı ve/veya bu Web Sitesini kullanma haklarınızın feshedilmesine veya askıya alınmasına neden olabilir.

 

 

SORUMLULUK REDDİ

LÜTFEN BU BÖLÜMÜ DİKKATLE OKUYUN. BU BÖLÜM, BU WEB SİTESİNİ KULLANIMINIZDAN DOLAYI ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLARDAN DOLAYI Hastanesec.com’IN SİZE KARŞI OLAN SORUMLULUĞUNU SINIRLAMAKTADIR. BU BÖLÜMDEKİ VEYA SÖZLEŞMENİN BAŞKA BİR YERİNDEKİ ŞARTLARI ANLAMADIYSANIZ, LÜTFEN BU WEB SİTESİNE ERİŞİM SAĞLAMADAN VEYA KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE NET BİLGİLER ALMAK İÇİN BİR AVUKATA DANIŞIN.

BU WEB SİTESİNDE YAYINLANAN BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLERDE DEĞERLENDİRME VE FİYATLANDIRMA HATALARI DA DAHİL YANLIŞLIKLAR VEYA HATALAR BULUNABİLİR. Hastanesec.com, BAĞLI KURULUŞLARI VE YAN KURULUŞLARINA TÜMÜNE BİRDEN "Hastanesec.com " DENİR. Hastanesec.com AYRICA, WEB SİTEMİZDEKİ DEĞERLENDİRME DURUMU VE ONAY BEKLEYEN DEĞERLENDİRMELERDE DÜZELTME YAPMA HAKKINI AÇIKÇA SAKLI TUTAR.

Hastanesec.com , BU WEB SİTESİNDE BULUNAN BİLGİLERİN, YAZILIMLARIM, ÜRÜNLERİN VE HİZMETLERİN (SİTE İÇERİĞİ) YA DA HERHANGİ BİR KISMININ HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU KONUSUNDA HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAZ VE BU WEB SİTESİNE HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET FIRSATI EKLENMESİ, SÖZ KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN Hastanesec.com TARAFINDAN ONAYLANDIĞI VEYA ÖNERİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. BU TÜR BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER HİÇBİR TAAHHÜT OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. Hastanesec.com , BU WEB SİTESİNİN, SUNUCULARININ VEYA Hastanesec.com 'NDEN GÖNDERİLMİŞ HERHANGİ BİR E-POSTANIN, VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI İÇERİK BARINDIRMADIĞI KONUSUNDA TÜM TAAHHÜTLERİ, ŞARTLARI VEYA DİĞER TÜM KOŞULLARI REDDEDER. Hastanesec.com, KANUNEN MÜMKÜN AZAMİ ÖLÇÜDE, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, UNVAN, ZARARSIZ KULLANIM VE HAK İHLALİNDE BULUNMAMA İLE İLGİLİ HER TÜR BÜTÜN ZIMNİ TAAHHÜT VE KOŞULLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, BU BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLERLE İLGİLİ TÜM TAAHHÜTLERİ VE KOŞULLARI REDDEDER.

Hastanesec.com AYRICA SİTE İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞU VE MÜSECCEL ÖZELLİĞİNE DAİR TÜM TAAHHÜT, BEYAN VEYA DİĞER ŞARTLARI DA REDDEDER.

BU SÖZLEŞMEDEKİ HİÇBİR İFADE Hastanesec.com’UN (I) İHMAL SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMA; (II) SAHTEKÂRLIK; (III) YANILTICI BİLGİ VERMEK (IV) KASITLI İHLAL VEYA AĞIR İHMAL (V) VE BUNLAR DIŞINDA KANUNEN SORUMLULUK DIŞI BIRAKILAMAYACAK DİĞER HALLERDE SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAYACAK VEYA SINIRLANDIRMAYACAKTIR.

BU WEB SİTESİNDE HASTANELERE DAİR BİLGİ VE DEĞERLENDİRME AKTARAN ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLER BAĞIMSIZ YÜKLENİCİLERDİR, Hastanesec.com 'NİN ÇALIŞANLARI DEĞİLDİR. Hastanesec.com ; BU KULLANICILARIN İŞLEMLERİNDEN, HATALARINDAN, İHMALLERİNDEN, BEYANLARINDAN, TAAHHÜTLERİNDEN, İHLALLERİNDEN, İHMALLERİNDEN VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMA, ÖLÜM, MÜLKE ZARAR GELMESİ YA DA DİĞER ZARAR VEYA MASRAFLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

YUKARIDAKİ AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA, BU WEB SİTESİNİ KULLANIRKEN TÜM RİSK SİZE AİTTİR VE İHMAL, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE OLSUN DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZA GEREKTİREN, KAZAYLA MEYDANA GELEN, ÖZEL VEYA SONUÇ OLARAK MEYDANA GELEN KAYIPLARDAN VEYA HASARLARDAN YA DA GELİR, KAZANÇ, İYİ NİYET, VERİ, SÖZLEŞME KAYBINDAN, PARA KULLANIMINDAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASINDAN VEYA ONUNLA BAĞLANTILI KAYIP VEYA HASARLARDAN VE BU WEB SİTESİNE ERİŞİMİNİZ, GÖRÜNTÜLEMENİZ VEYA KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN VEYA ONUNLA BAĞLANTILI KAYIP VEYA HASARLARDAN YA DA BU WEB SİTESİNE ERİŞİM, GÖRÜNTÜLEME VE KULLANIM SIRASINDA GECİKMEDEN VEYA HİÇ ERİŞEMEME, GÖRÜNTÜLEYEMEME VEYA KULLANAMAMADAN KAYNAKLANAN KAYIP VE HASARLARDAN (BU WEB SİTESİNDE GÖRÜNTÜLENEN YORUM VE FİKİRLERE GÜVENMENİZ; BU WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ALINAN BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ, EDİNİLEN BİLGİLER, YAZILIMLAR, BAĞLANTILI SİTELER, ÜRÜNLER VE HİZMETLER VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE BU WEB SİTESİNE ERİŞİMİNİZDEN, GÖRÜNTÜLEMENİZDEN VEYA KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN KAYIP VE ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE), Hastanesec.com'A BU TÜR HASARLARIN OLABİLECEĞİ BELİRTİLMİŞ OLSA DAHİ, Hastanesec.com (VEYA GÖREVLİLERİ, MÜDÜRLERİ VE BAĞLI KURULUŞLARI) KESİNLİKLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

BU ŞARTLAR VE KOŞULLAR VE YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMSUZLUK, KANUNEN MUAF TUTULAMAYACAK KATİ HAKLAR ÜZERİNDE ETKİ DOĞURMAZ.

Hastanesec.com'un, sitelerimizi veya hizmetlerimizi kullanımınızdan veya bunlarla bağlantılı olarak meydana gelen kayıp ve hasarlardan sorumlu olduğu durumlarda, Hastanesec.com'un sorumlulukları toplam olarak (a) bu Web Sitesinde yapılmış hak talebine neden olan işlemler için Hastanesec.com'a ödenen işlem ücretini veya (b) Yüz Türk Lirasınıı'nı (100 TL) hiçbir şekilde aşmayacaktır.

Sorumluluk sınırlaması taraflar arasında risk paylaşımı anlamına gelir. Bu bölümde belirtilen sınırlama, bu şartlarda belirtilmiş her hangi bir sınırlamanın temel amacını yitirmiş olduğu tespit edilse dahi geçerli kalacak ve uygulanacaktır. Bu şartlarda belirtilen sorumluluk sınırlamaları Hastanesec.com'un yararına olacak şekilde uygulanır.

 

TAZMİNAT

Sizin aşağıda tanımlanmış eylemleriniz sonucunda doğan ve üçüncü kişilerce ileri sürülmüş her türlü talebe, dava hakkı veren sebebe, hak iddialarına, telafilere, zararlara, cezalara, para cezalarına ya da makul yasal ve muhasebeye ilişkin ücretler de dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü diğer maliyet veya masrafa karşı Hastanesec.com'ı, onun alt kuruluşlarını ve görevlilerini, müdürlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini savunacağınızı ve tazmin edeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız:

 • (i) bu Sözleşme'ye veya burada atıfta bulunulmuş belgelere ilişkin ihlaliniz;
 • (ii) yasaları veya üçüncü tarafların haklarını ihlaliniz; ya da
 • (iii) bu Web Sitesini kullanımınız.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ SİTELERE OLAN BAĞLANTILAR

Bu Web Sitesi, Hastanesec.com'dan farklı kişilerin işlettiği web sitelerine götüren bağlantılar içerebilir. Bu tür bağlantılar sadece referans olması için sağlanır. Söz konusu web sitelerini denetlemeyiz ve içeriklerinden, gizlilik uygulamalarından ya da diğer uygulamalarından sorumlu değiliz. Ayrıca, seçtiğiniz bağlantıların veya indirdiğiniz yazılımların (bu Web Sitesinden veya başka web sitelerinden) virüs, solucan, truva atı, arıza ve zarar verici diğer unsurlar içerip içermediğinden emin olmak için tedbir almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu tür web sitelerine bağlantılar eklememiz, söz konusu web sitelerinin içeriklerini onayladığımız veya işletmecileriyle bir bağlantımız olduğu anlamına gelmez. Bazı durumlarda, bir üçüncü kişi Sitesi sizden Hastanesec.com'daki profilinizi başka bir üçüncü taraf sitesine bağlantılandırmanızı isteyebilir. Bunu yapmak tam anlamıyla isteğe bağlıdır ve istediğiniz zaman bu bilgilerin üçüncü kişi sitesine bağlanmasına izin verme kararınızı kaldırabilirsiniz.

BU WEB SİTESİNDE MEVCUT YAZILIMLAR

Hastanesec.com Web sitelerinden indirilebilen yazılımlar ("Yazılım"), Hastanesec.com'ın veya Hastanesec.com'ın alt kuruluşlarının ya da tanımlanan diğer üçüncü kişi yazılımların telif hakkı alınmış çalışmalarıdır. Bu tür Yazılımları kullanımınız, varsa Yazılım'la birlikte gelen son kullanıcı lisans anlaşmasının şartlarına tâbidir ("Lisans Sözleşmesi"). Beraberinde bir Lisans Sözleşmesi verilen veya böyle bir sözleşme içeren hiçbir Yazılımı, sözleşme şartlarını kabul etmeden yükleyemez veya kullanamazsınız. Bu Web Sitesinden indirilebilen ve Lisans Sözleşmesi bulunmayan Yazılımlar için, bu Web Sitesini görüntülemeniz ve başka herhangi bir şekilde kullanmanız amacıyla Yazılımdan yararlanmanız konusunda, bu şartlar ve koşullara uygun biçimde ve başka herhangi bir amaç gözetmeden kullanmanız için kullanıcı olarak size sınırlı, kişisel, devredilemez bir lisans tanıyoruz.

HTML, XML, Java kodu ve Active X denetimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Web Sitesindeki tüm Yazılımların sahibinin Hastanesec.com ve/veya alt kuruluşları olduğunu, bu yazılımların telif hakkı yasaları ve uluslararası anlaşma şartlarıyla korunduğunu lütfen unutmayın. Yazılımların çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır ve ciddi cezai veya hukuki müeyyideleri vardır. İhlal edenler aleyhine mümkün olan en geniş kapsamda kanuni yollara başvurulacaktır.

YUKARIDAKİ AÇIKLAMALARI SINIRLAMADAN, YAZILIMI DAHA FAZLA ÇOĞALTMA VEYA TEKRAR DAĞITMA AMAÇLARIYLA BAŞKA BİR SUNUCU VEYA KONUM İÇİN KOPYALAMAK VEYA ÇOĞALTMAK KESİNLİKLE YASAKTIR. YAZILIMA İLİŞKİN GARANTİ, O DA EĞER VERİLİYORSA, SADECE LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARINA GÖREDİR.

TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKA UYARILARI

Bu Web Sitesinin tüm içerikleri: ©2016 Hastanesec.com’dur. Tüm hakları saklıdır. Hastanesec.com, Hastanesec.com'dan farklı taraflarca işletilen web sitelerindeki içeriklerden sorumlu değildir. Hastanesec.com, logosu, yıldızlı yorumlar ve bu Web Sitesinde görüntülenen diğer tüm ürün veya hizmet adları ya da sloganlar tescillidir ve/veya Hastanesec.com'ın ve/veya tedarikçilerinin ya da lisansörlerinin umumi hukuk (common law) ticari markalarıdır ve önceden Hastanesec.com'ın ya da geçerli ticari marka sahibinin yazılı izni olmaksızın, tümüyle veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz. Ayrıca, bu Web Sitesinin görünümü (tüm sayfa başlıkları, özel grafikler, düğme simgeleri ve komut dosyaları dahil) Hastanesec.com'ın hizmet işareti, ticari markası ve/veya ticari görünümüdür ve Hastanesec.com'ın önceden yazılı izni olmaksızın tümüyle veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz. Bu Web Sitesinde belirtilen diğer tüm ticari markalar, tescilli ticari markalar, ürün adları ve şirket adları veya logolar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Ticari ad, ticari marka, üretici, tedarikçi adı kullanılmak suretiyle ya da başka şekillerde diğer ürünlere, hizmetlere, işlemlere ya da diğer bilgilere yönelik atıf yapılmış olması, Hastanesec.com tarafından bunlara destek verildiğine, sponsorluk yapıldığına ya da bunların önerildiğine yönelik hiçbir anlam taşımaz ya da bunu ima etmez.

Yasadışı İçerik İçin Uyarı ve Kaldırma Politikası

Hastanesec.com, "bildirim ve kaldırma" yöntemiyle çalışır. Eğer bu Web Sitesinde yayınlanan materyal veya içerikle (Kullanıcı Mesajları dahil) ilgili şikayetleriniz veya itirazlarınız varsa veya bu Web Sitesinde yayınlanan materyal veya içeriklerin sizin telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, lütfen bildirimimizi ve kaldırma prosedürünü takiben bizimle iletişim kurun. Bu prosedür uygulandıktan sonra, Hastanesec.com yasadışı içeriği makul bir süre içinde kaldırmak için makul tüm çabaları gösterir.

Değişiklikler

Hastanesec.com, yasal, genel düzenlemeler ve teknik amaçlarla gerekli gördüğü takdirde, sağlanan hizmetlerdeki değişiklikler nedeniyle veya Web Sitesinin yapısı ya da düzeni gereği, bu Şartlar ve Koşullar'ı ya da bir kısmını zaman zaman kendi takdiriyle değiştirebilir, ekleme yapabilir veya silebilir. Ve siz de bu tür değiştirilmiş Şartlar ve Koşullar'a tâbi olacağınızı açıkça kabul edersiniz.

Hastanesec.com istediği zaman Hastanesec.com hizmetinin herhangi bir yönünü bir özelliğin, veritabanının veya içeriğin mevcudiyeti de dahil olmak üzere değiştirebilir, askıya alabilir veya kapatabilir. Hastanesec.com ayrıca, önceden bildirmeksizin ve sorumluluktan yoksun olarak teknik nedenlerle veya güvenlik nedenleriyle, veriye yetkisiz erişimi, veri kaybını veya bozulmasını önlemek için ya da takdir yetkisine haiz olarak bu Şartlar ve Koşullar'ın herhangi bir koşulunu veya herhangi bir yasa ya da düzenlemeyi ihlal ettiğinizi düşündüğümüzde ve bir hizmeti sağlamaktan vazgeçtiğimiz durumlarda, belirli özelliklere ve hizmetlere sınırlamalar getirebilir veya Web Sitesinin ya da başka bir Hastanesec.com Web Sitesinin tümüne veya bazı kısımlarına erişiminizi kısıtlayabiliriz.

Hastanesec.com'I ŞU ANDA VEYA BU TÜR BİR DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİNİN YAYINLANMASINDAN SONRA KULLANMAYA DEVAM ETMENİZ, SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR.

YARGI YETKİSİ VE UYGULANACAK HUKUK

Bu Web Sitesi Türkiye kaynaklı bir tüzel kişilik tarafından işletilmektedir ve bu Sözleşme ise Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tâbidir. Bu Web Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul eder, bu tür mahkemelerde yargılamanın adil ve uygun şekilde yapılacağını kabul edersiniz. Bu Web Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Hastanesec.com'a karşı olabilecek tüm hak taleplerinizle ilgili davalara, bu konuda yetkin Türkiye cumhuriyeti mahkemelerinde görüleceğini ve uyuşmazlığın çözüleceğini kabul edersiniz. Bu paragraf da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere bu şart ve koşul hükümlerinin tamamının geçerli olmadığı hiçbir yargı bölgesinde bu Web Sitesini kullanım yetkisi yoktur. Yukarıdakiler ikamet ettiğiniz ülkedeki ilgili yasaların, başka bir hukukun ve/veya yargı yetkisinin gerekliliğini doğurduğu ve bu durumun sözleşmeyle değiştirilemeyeceği durumlarda geçerli değildir.

EK MOBİL LİSANSLAR

GENEL ŞARTLAR

Bu sözleşme'nin sonucunda veya bu web sitesinin kullanılmasıyla, sizinle Hastanesec.com ve/veya alt kuruluşları arasında hiçbir ortak teşebbüsün, acentenin, ortaklığın veya istihdam ilişkisinin oluşmadığını kabul edersiniz.

Bu sözleşme'yi ve yasal süreçleri hayata geçirmemiz, mevcut yasalara ve yasal süreçlere tâbidir ve bu Sözleşmedeki hiçbir ifade, kanun hükümlerine veya diğer hükümet isteklerine ya da yasal isteklere veya bu Web Sitesini veya sağlanan ya da tarafımızdan bu tür bir kullanım için toplanan bilgileri kullanımınızla ilişkili şartlara uyma hakkımızı sınırlamaz. İlgili yasaların izin verdiği ölçüde, bu Web Sitesine erişiminizden veya kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan hak taleplerini veya yasal nedenleri hakkında, söz konusu talep veya nedenlerin ortaya çıktığı tarihten itibaren iki (2) yıl içinde yasal yollara başvurmayı kabul edersiniz, aksi takdirde söz konusu talep veya dava nedenlerinden geri dönülmez şekilde feragat etmiş sayılırsınız.

Bu sözleşme'nin bir kısmının ilgili yasaya (yukarıda sözü edilen garanti sorumluluk redleri ve sorumluluk sınırlamaları dahil) göre geçersiz veya uygulanamaz olduğu belirlenirse, geçersiz veya uygulanamaz olan şartın yerine, onun amacıyla en yakından ilgili uygulanabilir bir şart geçecek ve bu Sözleşmedeki geri kalan şartlar geçerli olmaya devam edecektir.

Bu sözleşme (ve burada referans gösterilen diğer şartlar ile koşullar) bu Web Sitesi ile ilgili olarak sizinle Hastanesec.com arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve müşteri ile Hastanesec.com arasında bu Web Sitesiyle ilgili olarak elektronik, sözlü veya yazılı olsun daha önce yapılmış tüm eşzamanlı iletişimlerin ve tekliflerin yerine geçer. Bu Sözleşmenin ve elektronik biçimde belirtilen bildirimlerin basılı bir sürümü bu Sözleşmeyi temel alan veya bununla ilgili yargı işlemlerinde veya idari yasal işlemlerde, orijinal olarak oluşturulan ve basılı formda saklanan diğer iş dokümanları ve kayıtlarıyla aynı ölçüde ve aynı koşullara tâbi olarak kabul edilebilir olacaktır.

Bu şartlar ve koşullar web sitesinin dilindedir. Sizin tarafınızdan bireysel olarak kabul edilen koşul ve şartların sözleşmenizin bireysel olarak Hastanesec.com tarafından saklanmayacaktır.

Web sitesi her zaman belirli aralıklarla veya düzenli olarak güncellenmeyebilir ve sonuç olarak ilgili herhangi bir yasaya göre editoryal ürün olarak kaydettirilmesi gerekmez.

Bu Web Sitesinde bahsedilen hayali şirket, ürün, kişi adları, karakter ve/veya veriler gerçek bireyleri, şirketleri, ürünleri veya etkinlikleri temsil etmez.

Burada açıkça verilmeyen haklar saklıdır.

En İyi Hastanelerden Haberiniz Olsun
Ücretsiz Üye Olun! Veya
Tekrar Hoşgeldin!
Üye değilseniz Veya