Yetkili Mekan Sözleşme Şartları

HASTANESEC.COM ("HASTANESEC.COM") TARAFINDAN ÖNERİLEN HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM ŞARTLARINI ("SÖZLEŞME" VEYA "KULLANIM ŞARTLARI") DİKKATLE OKUYUN . BU SÖZLEŞME HASTANESEC.COM'UN YETKİLİ MEKAN PLATFORMUNU ("PLATFORM") KULLANMANIZ İÇİN YASAL BAĞLAYICI ŞART VE KOŞULLARI BELİRLEMEKTEDİR. PLATFORMA KAYIT OLARAK VE/VEYA ONU HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANARAK, BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLANMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ. BU SÖZLEŞME PLATFORMUN BÜTÜN KULLANICILARINA UYGULANMAKTADIR. BURADA BELİRLENEN BÜTÜN ŞARTLAR SADECE BU SÖZLEŞME İÇİN GEÇERLİ OLACAKTIR.

1. Yetkili Mekan Platformu

(a) Hastanelerin, polikliniklerin ve sağlık merkezlerinin ("Mekanlar") ve/veya (b) doktorların ("Doktorlar") Hastanesec.com'un veritabanında Mekanlarının düzenlemelerine ve düzeltmelerine, Hastanesec.com'un HASTANESEC.COM hizmetinin ("Hizmet") Mekanlarındaki ve/veya Etkinliklerindeki kullanımına dair matematiksel analiz ve görüntülemelerine izin verir.

Platform buradaki bütün şart ve koşulların değiştirilmeden kabul edilmesine tabi olarak önerilmektedir, söz konusu şartlara, her biri ilişkili olarak bütüleştirilmiş olan bütün kullanım şartları ve diğer işletme kuralları, politikaları ve zaman zaman Platform'da veya Hastanesec.com'un internet sitesinde (halen www.HASTANESEC.COM.com'da bulunan "Site") yayınlanan her biri referans amacıyla birleştirilmiş prosedürler dahildir.

HASTANESEC.COM herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir nedenle Platformu değiştirme veya feshetme hakkını saklı tutar. HASTANESEC.COM, herhangi bir zamanda, bu kullanım koşulları veya diğer Platform politikalarını değiştirmek ve Platform yoluyla bildiri yayınlayarak maddi değişiklikleri tarafına bildirme hakkını saklı tutar. Bir "maddi değişimi" neyi oluşturduğunu tamamen Hastanesec.com'un kendi takdirine bağlı olarak, iyi niyetle takdir, sağduyu ve makul yargı kullanarak belirlenecektir.

2. Uygunluk

Bir Yönetici bir Mekan veya Etkinlikte hak talep etmek için HASTANESEC.COM tarafından davet edilmeli ve/veya onaylanmalı ve geçerli şekilde “Yetkili Mekan” olmak ve Hizmet Platformuna erişebilmek için, söz konusu Mekan için ilgili doğrulama işlemini tamamlamalıdır. Bir işletme kuruluşu olarak kayıt oluyorsanız, kuruluşu bu Sözleşme ile bağlama yetkiniz olduğunu beyan ve taahhüt etmelisin. HASTANESEC.COM tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Hizmet Platformunu herhangi bir kişi ve varlığa sunmayı reddedebilir ve herhangi bir zamanda uygunluk kriterlerini değiştirebilir. Bu Kullanım şartları ilgili kanunlarla yasaklandığı ölçüde hükümsüzdür ve söz konusu yargı yetkilerinde Hizmet Platformuna erişim hakkı iptal edilir.

3. Hesaplar ve Şifreler

Her bir Yönetici HASTANESEC.COM’e o tarihteki güncel kayıt ve doğrulama prosedürleri tarafından gerekli görülen güncel bilgileri eksiksiz ve doğru biçimde vererek kayıt işlemini tamamlamalıdır. Vermiş olduğunuz bütün kayıt bilgilerinin gerçek ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz. HASTANESEC.COM kimliğini doğrulamak için verdiğiniz irtibat ve diğer bilgileri kullanacaktır ve siz burada bunu yapabilmek için HASTANESEC.COM’in sizinle direkt veya otomatik yollardan temasa geçmesine izin vermektesiniz. Hesabınızdaki bütün aktiviteden tamamen siz sorumlusunuz ve Platform şifrenizin gizliliğini korumaktan da sorumlu olacaksınız. Başka bir kullanıcının hesabını açık izni olmadan kullanmayacaksınız. Hesabınızın yetkisiz olarak kullanılmasını veya farkında olduğunuz başka bir hesabın güvenlik ihlalini derhal HASTANESEC.COM’e yazılı olarak bildireceksiniz. Şifrenizi güvenli olarak korumamanızdan kaynaklanacak herhangi bir kayıp veya zarardan HASTANESEC.COM’in sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

Hesap bilgilerinizi her zaman geçerli bir e-posta adresi ve telefon numarası da dahil olmak üzere güncel ve doğru tutmalısınız. HASTANESEC.COM hesabınızı başka bir tarafa devredemez ya da satamazsınız.

4. Ödemeler

Platformun bazı özellikleri ve/veya size Platform yoluyla sağlanan bazı hizmetler ve ürünler şimdi veya gelecekte ödemeye tabi olabilir ( “ Ödemeli hizmetler” ). HASTANESEC.COM Ödemeli Hizmetler'in kullanılması için sizin hesabınıza bağlı bir ödeme hesabı yoluyla fatura etmek için (“Fatura Hesabınız”) Platformda bir üçüncü şahıs ödeme işlemci ( “ Ödeme İşlemci ”) kullanmaktadır. Ödeme işlemleri bu Sözleşmeye ek olarak Ödeme İşlemci'nin şartları, koşulları ve gizlilik politikalarına tabi olacaktır. Ödeme İşlemci'nin hatalarından sorumlu değiliz. Ödemeli Hizmetler'i kullanmayı seçerek, söz konusu Ödemeli Hizmetler'in kullanılması için, uygulanan ödeme şartlarına göre, o tarihte yürürlükte olan fiyatlardan Ödeme İşlemci yoluyla HASTANESEC.COM’de ödeme yapmayı kabul etmekte ve Ödeme İşlemci yoluyla HASTANESEC.COM’de seçtiğiniz ödeme sağlayıcıyı ( “ Ödeme Yöntemin” ) ücretlendirmek için yetki verirsin. Seçilen Ödeme Yöntemi ile ödeme yapmayı kabul edersin. HASTANESEC.COM ödemeyi talep etmiş veya almış olsa dahi, yapmış olduğu hata veya yanlışları düzeltme hakkını saklı tutar.

5. İçerik ve Mülkiyet

Platform ve bütün içeriği, Platform yoluyla sağlanan bütün diğer malzemelern telif hakları, ticari markalar, hizmet markalarıi patentler, ticari markalar veya diğer mülkiyet hakları ve kanunlar veya gizlilik kanunları ile korunduğunu ve Hastanesec.com'un (ve onun verdiği tarafların) ilgili bütün haklara, ünvanlara ve çıkarlara (bütün fikri mülkiyet ve mülkiyet bilgileri de dahil) sahip olduğunu ve bütün hakları koruduğunu bilmekte ve kabul etmektesiniz. HASTANESEC.COM tarafından yetki verilmedikçe veya açıkça verildiği ölçüde, herhangi bir üçüncü tarafın Platformu veya bu gibi içeriği, bilgileri veya diğer malzemeyi satmasına, lisans vermesine, kiralamasına, değiştirmesine, dağıtmasına, kopyalamasına, çoğaltmasına, devretmesine, açık olarak görüntülemesine, açıkça icra etmesine, yayınlamasına, uyarlamasına, düzenlemesine ve işleme eserler oluşturmasına izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

6. Kullanıcı Sunumları, Yasak İçerik ve Aktiviteler:

Kullanım şartları açısından, "İçerik" terimi yazılı yorumları, bilgiyi, verileri, metni, fotoğrafları, yazılımı, betikleri, grafikleri ve diğer içeriği içerir fakat bunlarla sınırlı değildir.

Platform yoluyla herhangi bir İçeriği yükleyerek, yazarak, sunarak veya dağıtarak ("Kullanıcı Sunumu") veya başka şekillerde Hastanesec.com'a sağlayarak, burada:

 1. HASTANESEC.COM'e Platform ile bağlantılı olarak, (Hizmet ile bağlantılı olarak ama bununla sınırlı kalmaksızın) münhasır olmayan, devredilebilir, daimi, gayrı kabili rücu, telifsiz hak ve lisansı, (atl lisans verme hakkı ile birlikte) herhangi bir şekilde Kullanıcı Sunumlarını kullanma, çoğaltma, herkese açık olarak görüntüleme, değiştirme, dağıtma hakkını vermekte ve vermeyi kabul edersin; ve
 2. HASTANESEC.COM (a) Kullanıcı Aktivitesi'nin bütün haklarına sahip olduğunu veya onları başka bir şekilde kontrol ettiğini, (b) Kullanıcı Aktiviteleri'nizdeki herhangi bir içeriği bu Kullanım Şartları'nda tasarlandığı gibi kullanmak ve yukarıda ortaya koyulan lisans haklarını vermek için ve bu içeriğin hak ve menfaatlerinin bütün sahipleri adına işlem yapmak için tam yetkiye sahip olduğunu, © tanımlanabilen her bir bireyin ismini ve benzerliğini kullanma ve bu bireyin bu Kullanım şartlarında tasarlanan tanımlayıcı veya kişisel bilgilerini kullanma iznine sahip olduğunu, (d) Kullanıcı Haklarına dair yukarıda sözü edilen hakların hepsini HASTANESEC.COM ve Platformun bütün kullanıcılarına verme hakkına sahip olduğunu ve (e) Kullanıcı Sunumunun HASTANESEC.COM tarafından kullanılmasının herhangi bir gizlilik hakkı, tanıtım hakkı, telif hakkı, sözleşme hakkı, veya başka herhangi bir fikri mülkiyet veya mülkiyet hakkı dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti edersin.

Hastanesec.com'un Platforma sunduğun, yüklediğin, yazdığın, oluşturduğun veya eklediğin (Hizmetle bağlantılı olarak da dahil ama bununla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir yer, mekan, enlem ve boylam ve diğer konum bilgilerini kullanma, çoğaltma, aktarma, alt lisans verme ve başka biçimde sürekli olarak faydalanma hakkı olacaktır.

Bir kullanım koşulu olarak, Plarformu Kullanım şartlarının yasakladığı herhangi bir amaç için kullanmamaya söz verirsin. Platformla bağlantılı bütün aktivitelerinizden sen sorumlusun.

Örnek olarak, ancak bir sınırlama getirmeden, aşağıdakilere yol açan (a) herhangi bir işlem yapmayacak veya (b) yüklemeyecek, indirmeyecek, yollamayacak, göndermeyecek veya başka yollarla dağıtmayacak veya Site üzerinde veya Site aracılığıyla herhangi bir İçeriğin dağıtımına yardımcı olmayacaksın:

 1. Herhangi bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını, tanıtım hakkını veya başka herhangi bir kişinin veya varlığın başka bir hakkını veya herhangi bir kanunu veya sözleşme görevini ihlal eden;
 2. Herhangi bir geçerli kanunu, emri veya yönetmeliği ihlal eden;
 3. Hatalı, yanıltıcı, gerçeğe aykırı veya doğru olmadığını bildiğini;
 4. Yasadışı, tehdit, taciz,iftira, hakaret içeren, aldatıcı, hileli, bir başkasının gizliliğine saldıran, haksız, müstehcen, kaba, pornografik;
 5. İzinsiz veya istenmeyen reklam, gereksiz veya toplu e-posta ("spam") teşkil eden;
 6. Yazılım virüsleri veya herhangi bir yazılımın, donanımın veya telekomünikasyon donanımının düzgün çalışmasını engellemek, kesintiye uğratmak, devre dışı bırakmak, hasar vermek veya sınırlamak veya herhangi bir sistem, veri, şifre veya HASTANESEC.COM'ın veya herhangi bir üçüncü tarafın diğer bilgilerine hasar vermek veya izinsiz erişmeye yönelik veya bu amaçla tasarlanmış herhangi bir diğer bilgisayar kodu, dosyası, solucanı, mantık bombası veya programı içeren;
 7. Hastanesec.com'un bir çalışanı veya temsilcisi de dahil olmak üzere herhangi bir kişi veya kurumun yerine geçen;
 8. Herhangi birinin kimlik belgelerini veya hassas mali bilgilerini içeren;
 9. veya Gizlilik Politikasını, İşletme Kurallarını ve/veya buraya dâhil edilmiş diğer politika ve kuralların herhangi birini ihlal eden.

Şunları yapmayacaksın (doğrudan veya dolaylı olarak):

 1. Hastanesec.com'un (veya onun üçüncü taraf sağlayıcılarının) altyapısına mantık haricinde veya orantısız ölçüde büyük bir yük getiren veya getirebilecek (Hastanesec.com'un takdirine göre belirlenerek) bir işlem yapmak;
 2. Hizmetin veya Hizmet üzerinde yürütülen herhangi bir aktivitenin uygun çalışmasına müdahale etmek veya müdahale etmeyi denemek;
 3. Hastanesec.com'un Hizmete (veya diğer hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya Hizmete bağlı ağlara) erişimi engellemek veya kısıtlamak için kullanabileceği herhangi bir önlemi aşmak;
 4. Hizmette otomatik yanıtlayıcı veya "spam"ın herhangi bir biçimini çalıştırmak;
 5. Sitenin herhangi bir sayfasında "gezinmek (crawl)" veya "bilgi toplamak (spider)" için manuel veya otomatik çalışan yazılım, aygıt veya diğer süreçleri kullanmak;
 6. Hizmetten herhangi bir İçerik toplamak veya çıkarmak;
 7. Hizmeti veya Site İçeriğini (Kullanıcı Sunumlarınız hariç) HASTANESEC.COM tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe, değiştirmek, uyarlamak, özelleştirmek, çoğaltmak, dağıtmak, tercüme etmek, ondan işleme eserler veya uyarlamalar oluşturmak, herkese açık olarak görüntülemek, tekrar yayınlamak, başka bir amaçla kullanmak için değiştirmek, satmak, değiş tokuş etmek veya kendi çıkarı için kullanmak;
 8. Uygulanabilir yasaların özellikle bu tür bir kısıtlamayı yasakladığı kısıtlı sınır hariç, Hizmetin herhangi bir parçasının algoritmasını veya altında yatan fikri veya kaynak kodunu çözmek, yeniden derlemek, kodlarına ayırmak, ters mühendislik uygulamak veya diğer yöntemlerle derlemeyi denemek;
 9. Burada aldığınız hakların herhangi birini kopyalamak, kiraya vermek, leasing ile kiralamak, dağıtmak veya diğer yollarla devretmek;
 10. Başka şekilde Hastanesec.com'un yönergelerini ve politikalarını ihlal eden her türlü eylemde bulunmak.

HASTANESEC.COM herhangi bir İçeriğin veya Kullanıcı Sunumunun Platform aracılığıyla kullanılabilir olacağını garanti etmez. HASTANESEC.COM'ın Platformu, İçeriği veya Kullanıcı Sunumlarını denetleme yükümlülüğü yoktur. Ancak, HASTANESEC.COM (a) yalnızca kendi takdiriyle, herhangi bir Kullanıcı Sunumu dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere dilediği zaman, size önceden bildirmeden ve dilediği sebeple veya hiçbir sebep göstermeden söz konusu İçerikle ilgili yetkililerden veya üçüncü taraflardan talep aldığı zaman veya Hastanesec.com'un bu Kullanım Koşullarını ihlal ettiğinizi düşünmesi halinde) herhangi bir İçeriği kaldırma, askıya alma, düzenleme veya değiştirme ve (b) Platformdan herhangi bir Kullanıcı Sunumunu kaldırma, askıya alma veya engelleme hakkını saklı tutar. HASTANESEC.COM ayrıca, (i) herhangi bir uygulanabilir yasanın, yönetmeliğin, yasal sürecin ve hükmün talebinin gereğini yapmak, (ii) olası ihlalleri araştırmak dâhil bu Kullanım şartlarını uygulamak, (iii) sahtekarlık, güvenlik sorunlarını ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya başka yollarla bu sorunlara ele almak, (iv) kullanıcı destek taleplerine yanıt vermek veya (v) HASTANESEC.COM'ın, kullanıcılarının ve kamunun haklarını koruma hakkını da saklı tutar.

7. Gizlilik

Bu Sözleşme Hastanesec.com'un kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri ele alış biçimini kapsayan Gizlilik Politikası ve siz Platforma erişirken Hastanesec.com'un topladığı diğer verileri bütünleştirmektedir. Anlaşılabilirlik adına, talep doğrulama işlemi sırasında ibraz ettiğiniz bilgiler, HASTANESEC.COM tarafından tutulacak ve söz konusu işlemle ilgili olarak kullanılacaktır.

Platformla bağlantılı olarak HASTANESEC.COM hizmetinin kullanıcılarından hesap ismi, ad ve soyad ve o anki konumun şehri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel bilgiler edinebilirsiniz. HASTANESEC.COM'dan veya geçerli kullanıcıdan önceden izin almadan bu kişisel bilgiler tarafınızdan sadece mekanınızdaki HASTANESEC.COM kullanımını görüntülemek için kullanılacaktır ve bu bilgileri başka herhangi bir amaçla kullanamaz veya açıklayamazsınız. HASTANESEC.COM size bilgileri istenmemiş ticari mesajlar için kullanma lisansı vermemiştir. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, kullanıcının açık rızası olmadan herhangi bir HASTANESEC.COM kullanıcısını e-posta veya fiziksel posta listenize ekleme lisansınız yoktur. Bütün HASTANESEC.COM kullanıcı verileri ve bilgilerini üçüncü tarafların yetkisiz kullanımından, açıklamasından veya erişiminden korumak için geçerli kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uygun olarak ticari olarak makul adımları atmayı kabul edersiniz.

8. Fesih

HASTANESEC.COM herhangi bir kullanıcının Patforma bütünüyle veya bir bölümüne erişimini herhangi bir zamanda, sebepli veya sebepsiz, bildirimde bulunarak veya derhal yürürlüğe girecek şekilde feshedebilir. Eğer kayıt ve hesabınızı sonlandırmak isterseniz, Platformunda yönergeleri izleyerek bunu herhangi bir zamanda yapabilirsiniz.

Herhangi bir fesih ile birlikte, tarafların bütün hak ve yükümlülükleri sona erecek ve derhal Platformu, şu haller dışında kullanmayı durduracaksınız: (a) feshin yürürlük tarihinden önce oluşan bütün yükümlülükler (bütün ödeme yükümlülükleri de dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak şartıyla) ve Sözleşmenin ihlali halinde bütün çareler devam edecek ve (b) 5.,7. ve 9-14. Kısımların hükümleri geçerliliğini sürdürecektir. Fesihten sonra, "HASTANESEC.COM"'in herhangi bir kullanıcısının hesabındaki içeriği koruma veya size gönderme veya siz, bir kullanıcı ya da herhangi bir diğer tarafa karşı okunmamış veya gönderilmemiş mesajları gönderme gibi bir yükümlülüğü yoktur.

9. Garanti Koşulları

Platform, "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" SAĞLANMAKTADIR. Platform İFADE EDİLMİŞ VEYA ZIMNİ, UNVAN, İHLAL ETMEME, BÜTÜNLEŞTİRME, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ ZIMNİ TAAHHÜTLER DE DÂHİL AMA BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR TÜRDE BİR TAAHHÜT OLMADAN SAĞLANMAKTADIR VE HERHANGİ BİR İFA VEYA TİCARET SIRASINDAKİ BÜTÜN ZIMNİ TAAHHÜTLERDEN AÇIKÇA FERAGAT EDİLMEKTEDİR. HASTANESEC.COM: (A) HERHANGİ BİR BİLGİNİN ZAMANINDA, YANLIŞSIZ, GÜVENİLİR VE DOĞRU OLDUĞUNU; (B) Platformun HERHANGİ BİR ZAMANDA VEYA YERDE GÜVENİLİR, HATASIZ VEYA MEVCUT OLACAĞINI; © HERHANGİ BİR KUSUR VEYA HATANIN DÜZELTİLECEĞİNİ; (D) Platformda VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERİN OLMAYACAĞINI; VEYA (E) HERHANGİ BİR SONUÇ VEYA NETİCENİN ELDE EDİLEBİLECEĞİNİ TAAHHÜT ETMEZ. Platform KULLANIMINDAKİ RİSK TAMAMEN TARAFINA AİTTİR.

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hesabınıza yetkisiz erişilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması, iletimler veya veri ya da gönderilen veya alınan herhangi bir malzeme veya Platformu yoluyla gönderilmeyen veya alınmayan verilerden Hastanesec.com'un sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Hastanesec.com'un herhangi bir üçüncü tarafın tehdit edici, onur kırıcı, açık saçık, kanuna aykırı davranışlarından veya diğer içerikten veya fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere başkasının haklarını ihllal eden içerik veya davranıştan sorumlu olmayacaktır.

HASTANESEC.COM (VEYA İŞTİRAKLERİ, LİSANS VERENLERİ VE TEDARİKÇİLERİ) HERHANGİ BİR HAK TALEBİNİN VEYA İŞLEMİN BİÇİMİNE (SÖZLEŞME, İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA ŞEKİLDE) BAKILMAKSIZIN Platformla İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR KONUDAKİ, (A) MAKUL KONTROLÜNÜN ÖTESİNDEKİ BİR KONU, (B) VERİLERİN KAYBI VEYA YANLIŞLIĞI, KULLANIMIN KAYBI VEYA KESİNTİSİ VEYA YEDEK TEKNOLOJİ, MALLAR VEYA HİZMETLER TEDARİK ETMENİN MALİYETİ , (C) İŞ, GELİR, KÂR VEYA İTİBAR KAYBI DÂHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DOLAYLI, CEZAİ, TESADÜFİ, MENFİ, ÖZEL, CEZA AMAÇLI VEYA DOLAYLI ZARARLAR VEYA (D) TOPLAMDA 50 ABD DOLARINI AŞAN VEYA ÖNCEKİ 12 AYLIK SÜREDE Platforma ERİŞMEK İÇİN TARAFINIZDAN ÖDENEN ÜCRETLER (HANGİSİ FAZLAYSA) İÇİN, HASTANESEC.COM'E BU HASARLARIN İHTİMALİNE DAİR BİLGİ VERİLMİŞ OLSA BİLE HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU SINIRLAMALAR BU SÖZLEŞMENİN BÜTÜN DİĞER HÜKÜMLERİNDEN BAĞIMSIZDIR VE BURADA SUNULAN HERHANGİ BİR ÇARENİN BAŞARISIZLIĞA UĞRAMASINA BAKILMAKSIZIN GEÇERLİ OLACAKTIR. VEYA ÖNCEKİ 12 AYLIK SÜREDE Platforma ERİŞMEK İÇİN TARAFINIZDAN ÖDENEN ÜCRETLER (HANGİSİ FAZLAYSA) İÇİN, HASTANESEC.COM'E BU HASARLARIN İHTİMALİNE DAİR BİLGİ VERİLMİŞ OLSA BİLE HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU SINIRLAMALAR BU SÖZLEŞMENİN BÜTÜN DİĞER HÜKÜMLERİNDEN BAĞIMSIZDIR VE BURADA SUNULAN HERHANGİ BİR ÇARENİN BAŞARISIZLIĞA UĞRAMASINA BAKILMAKSIZIN GEÇERLİ OLACAKTIR.

11. Tazminat

(a) Hastanesec.com'u, çalışanlarını ve temsilcilerini Platformu kullanmanızdan veya yanlış kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir davaya veya hukuk davasına, başka herhangi bir kullanıcıyla veya başka bir üçüncü tarafla yapılan, sizin dâhil olduğunuz herhangi bir işleme veya muamelelere veya bu Sözleşme kapsamındaki beyanlarınızı, garantilerinizi veya taahhütlerinizi ihlal etmenize karşı savunmayı, (b) Hastanesec.com'u bu tür bir hak talebi yüzünden verilen ve bunlardan kaynaklanan uzlaşma tutarları veya zararlar, sorumluluklar, masraflar ve harcamalar (makul avukat ücretleri dâhil) için tazmin etmeyi kabul edersiniz. HASTANESEC.COM başka bir şekilde sizin tazmin etmenize tabi olan herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü ele alma hakkını saklı tutar; bu durumda mevcut savunmanın ortaya koyulması için HASTANESEC.COM'e yardım edecek ve onunla işbirliği yapacaksınız.

12. Anlaşmazlıklar, Kanun Seçimi ve Forum

Sözleşmenin ve elektronik biçimde verilen herhangi bir bildirimin basılı bir versiyonu Sözleşmeye dayalı veya onunla ilgili adli veya idari muamelelerde özgün olarak basılı biçimde oluşturulan ve tutulan diğer iş belgeleri ve kayıtlarıyla aynı ölçüde ve aynı koşullara tabi olarak kabul edilebilecektir.

Sözleşme (idare ve hukuk ihtilafı kurallarına hariç) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre tefsir edilir. Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı kanunlar arasında herhangi bir ihtilaf durumunda, tüzük ve yönetmelikler, Türkiye Cumhuriyeti yasaları, kuralları ve düzenlemeleri hükmedicidir. Uluslararası Satış Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması bu Sözleşmede uygulanmayacaktır. Sözleşmeden veya Platformun kullanılmasından kaynaklanan veya onunla ilgili herhangi bir hak talebi veya dava için sadece İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mahkemelerin yargı yetkisi olduğunu açıkça kabul etmekte ve herhangi bir hak talebi veya dava açma amacıyla söz konusu mahkemelerin yargı yetkisini kabul etmekte ve onlara rıza göstermektesiniz. Sözleşmenin, bu bölüm de dâhil ama bununla sınırlı olmamak üzere bütün hükümlerini yürürlüğe koymayan herhangi bir yargı yetkisinde Platformun kullanılması yetkilendirilmemiştir.

13. Bütünlük ve Bölünebilirlik

Bu Sözleşme, belli hizmetlerle ilgili olarak HASTANESEC.COM ile yapmış olduğunız diğer yazılı sözleşmelere ek olarak Platform ile ilgili HASTANESEC.COM ile aranızdaki bütün sözleşmenin tamamını oluşturur ve Platform ile ilgili siz ve HASTANESEC.COM arasında daha önceki veya eşzamanlı iletişim ve tekliflerin (ister sözlü sözlü, isterse yazılı veya elektronik olsun) yerine geçer. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm, bu Kullanım koşullarının tam olarak yürürlükte ve uygulanabilir olarak kalması için, gerekli asgari ölçüde sınırlandırılacak veya kaldırılacaktır.

14. Genel Hükümler

Sözleşme kapsamındaki haklarınız ve yükümlülükleriniz size özeldir ve Hastanesec.com'un önceden yazılı rızasının olduğu haller dışında tarafınızdan devredilemez, temlik edilemez veya alt lisanslanamaz. HASTANESEC.COM, rıza olmadan bu Sözleşme kapsamındaki haklarının ve yükümlülüklerinin herhangi birini temlik, devir veya tevkil edebilir. Bu Sözleşmede aksi belirtilen haller dışında bütün feragatler, rızalar ve değişiklikler her iki tarafça imzalanmış bir yazı halinde olmalıdır. Platform veya Sözleşmenin sonucu olarak hiçbir aracılık, ortaklık, ortak girişim veya istihdam ilişkisi oluşturulmaz ve hiçbir taraf diğer tarafı herhangi bir bakımdan bağlama yetkisine sahip değildir. Bu Sözleşme kapsamındaki bütün bildirimler (elektronik olanlar dâhil) yazılı olacak ve kişisel olarak teslim edilmiş veya taahhütlü veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmişse alındığı zaman; faks, e-posta veya hizmet yoluyla aktarıldıysa alındığı elektronik olarak teyit edildiği zaman; ya da bilinen bir tek günde teslim hizmetiyle sonraki gün teslimat için gönderildiyse gönderilmesinden sonraki gün usulünce verilmiş sayılacaktır.

En İyi Hastanelerden Haberiniz Olsun
Ücretsiz Üye Olun! Veya
Tekrar Hoşgeldin!
Üye değilseniz Veya